تبلیغات
♩♫Mind Of Mine♩♫ - ✩132✩
" تنهایی چیز پری است و همزمان خالی.

سرخ نیست چون شور نیست. گاهی ارغوانی است. یا آبی با طیف های گوناگون
از آبی دامن قدیمی مادر در خوی گرفته تا آبی آسمان.

آدم را فرا می گیرد و ناگهان پُرش میکند . می ریزد پشت پلک ها، زیر گلو، روی شانه ها.
پاها شروع میکنند به سنگین شدن و موجب میشود آدم به عمق برود.
آن قدر سنگین میشود که نمی تواند از فرو رفتن سر باز بزند.  "