تبلیغات
♩♫Mind Of Mine♩♫ - متن و ترجمه آهنگ Lost in Japan
خب ایندفعه آهنگ Lost in Japan از Shawn Mendes رو ترجمه کردم
آهنگو میتونید از اینجا گوش بدید و دانلود کنید
ترجمه ادامه مطلبه ؛)
مشکلی داشت حتما بگید~_^
*اعتراف میکنم فقط بخاطر اسمش دانلودش کردم :| ولی خب آهنگ خوبیه*


LOST IN JAPAN LYRICS

[Verse 1]
All it'd take is one flight
تمام چیزی که لازمه یک پروازه
We'd be in the same time zone
ما در یک منطقه زمانی خواهیم بود
Looking through your timeline
به خط زمانیت نگاه میکنم
Seeing all the rainbows, I
تمام رنگین کمان ها رو میبینم
I got an idea
 من یک ایده دارم
And I know that it sounds crazy
و میدونم به نظر دیوونگی میاد
I just wanna see ya
فقط میخوام ببینمت
Oh, I gotta ask
باید بپرسم
[Chorus]
Do you got plans tonight?
امشب برنامه ایی داری؟
I'm a couple hundred miles from Japan, and I
من چند هزار مایل از ژاپن دورم و من
I was thinking I could fly to your hotel
 tonight
به این فکر میکردم که میتونم امشب به هتل تو پرواز کنم
'Cause I-I-I can't get you off my mind
چون من نمیتونم تورو از ذهنم بیرون کنم (ازفکرت بیرون بیام)
Can't get you off my mind
نمیتونم از فکرت بیرون بیام
Can't get you off my mind (oh)

[Verse 2]
I could feel the tension
من میتونم فشارو ببینم
We could cut it with a knife
ما میتونیم با یک چاقو جداش کنیم
I know it's more than just a friendship
میدونم این چیزی بیشتر از یک دوستیه
I can hear you thinking about it, yeah
میتونم بشنوم که بهش فکر میکنی
Do I gotta convince you?
آیا باید قانعت کنم؟
That you shouldn't fall asleep
که نباید خوابت ببره
It'll only be a couple hours
فقط چند ساعت طول میکشه
And I'm about to leave
و من به زودی (اینجارو) ترک میکنم (میام ژاپن پیشت :| )
[Chorus]
Do you got plans tonight?
I'm a couple hundred miles from Japan, and I
I was thinking I could fly to your hotel tonight
'Cause I-I-I can't get you off my mind
Can't get you off my mind
Can't get you off my mind
Do you got plans tonight?
I was hoping I could get lost in your paradise
امید داشتم که بتونم در بهشتت گم بشم
The only thing I'm thinking 'bout is you and I
تنها چیزی که راجبش فکر میکنم من و توییم
'Cause I-I-I can't get you off my mind
چون من نمیتونم تورو از ذهنم بیرون کنم
Can't get you off my mind
I can't seem to get you off my mind
بنظر میاد نمیتونم از فکرت بیرون بیام

[Refrain]
Let's get lost tonight (oh)
بیا امشب گم بشیم
Let's get lost tonight
Baby, you and
عزیزم من و تو
I can't seem to get you off my mind
بنظر میاد نمیتونم تورو از ذهنم در بیارم
Let's get lost tonight
Let's get lost tonight
Baby, you and
I can't seem to get you off my mind
Oh-oh-oh-oh

[Chorus]
Do you got plans tonight?
I'm a couple hundred miles from Japan, and I
I was thinking I could fly to your hotel tonight
'Cause I-I-I can't get you off my mind
I can't get you off my mind
Do you got plans tonight, baby?
I was hoping I could get lost in your paradise
The only thing I'm thinking 'bout is you and I
And I-I-I can't get you off my mind
Can't get you off my mind
I can't seem to get you off my mind, yeah

[Refrain]
Let's get lost tonight (oh)
Let's get lost tonight (oh)
Baby, you and
I can't seem to get you off my mind
Let's get lost tonight (oh)
Let's get lost tonight (oh)
Baby, you and
I can't seem to get you off my mind